Овошјето важи за дел од оние намерници кои што му се неопходни на нашиот организам
за правилно функционирање и извршување на основните животни процеси,па токму
затоа истото треба да биде доволно застапено во нашата исхрана. 
За наша среќа, живееме на поднебје на кое што има голем избор на овошје.


 

 

Грозје - традиција, стил, здравје

Цреша - здрави зглобови и витка става

Слива - мултивитамин за срце

Кајсија – овошје за превенција и лечење

 

 

 
   
Фрутема дооeл
улица: Александар Мартулков бр. 33
1060, Скопје, Република Македонија
Телефон: +389 70 21 65 69

електонска пошта:info@frutema.mk