Добредојдовте во Фрутема
 
   Галерија
 

Фрутема ДООЕЛ е компанија која се занимава со производство и пласман на сливи, кајсии, цреши и трпезно грозје.
Плантажите се сместени во повардарскиот регион на Македонија, регион кој најмногу е познат по производството на грозје и овошје. 

Основана во 2009 година, Фрутема постојано работи на подобрување на услугите и производството, следејќи ги светските технологии и стандарди, со цел преку своите клиенти до крајните потрошувачи да пласира овошје кое ги исполнува сите критериуми за квалитет.
 
   
Фрутема дооeл
улица: Александар Мартулков бр. 33
1060, Скопје, Република Македонија
Телефон: +389 70 21 65 69

електонска пошта:info@frutema.mk